Senyalització al medi natural

Senyalització

Educació ambiental

Adequació d'espais

Què és un GR?

Les sigles GR fan referència als senders de Gran Recorregut. Són itineraris amb una longitud superior als 50 quilòmetres que formen part d’una xarxa europea de camins [...]

Materials de senyalització: els suports

[...] Si bé els suports de metall han sigut bastant habituals en la tradició excursionista de Catalunya, actualment els que més s’utilitzen són els de fusta de pi tractada [...]

Quina diferència hi ha entre un camí i un itinerari?

Aparentment els conceptes “camí” i “itinerari” poden ser molt semblants, però, quines diferències hi ha? Tots els camins són itineraris? Tots els itineraris són camins?