Projectes integrals de senyalització i turisme local

Senyalització

Turisme local

Ordenació d'espais

Plànol turístic i plànol urbà de la Garriga

Edició del plànol del centre històric de la Garriga, amb un itinerari recomanat que transcorre pels edificis de major interès del nucli urbà i elaboració del plànol de carrers, amb els serveis de la ciutat.

Senyalització direccional personalitzada

Elaboració i instal·lació de senyalització direccional tipus banderola a la ruta dels molins de Seva.

Plafons informatius – Ruta dels molins de Seva

Disseny, elaboració del contingut i instal·lació de dos plafons informatius al nucli urbà de Seva.